ดูโฆษณาชายหนุ่ม , ฝรั่ง , หาเพื่อน , หาคู่ , หาแฟน , คู่รัก , คู่ชีวิต , คู่แต่งงาน สาวไทย , ดูโฆษณาสาว ไทย หาเพื่อน , คู่แต่งงาน ชาย หนุ่ม ชาวต่างชาติ ฝรั่ง

ดูโฆษณาชายหนุ่ม , ฝรั่ง , หาเพื่อน , หาคู่ , หาแฟน , คู่รัก , คู่ชีวิต , คู่แต่งงาน สาวไทย , ดูโฆษณาสาว ไทย หาเพื่อน , คู่แต่งงาน ชาย หนุ่ม ชาวต่างชาติ ฝรั่ง

Robert Kamela âÃàºÔÃì´ ¤ÒÁÕÅèÒ

"ลอยไปสู่ปลายฟ้าไปกับความสูงของเขา" เขาชอบ ผจญภัย ชอบ สนุกสนาน สุภาพบรุษ คนนี้ เป็น กัปตัน ขับเครื่องบิน นานาชาติ อายุ 45 ปี สูง 6 ฟุต (180 ซ.ม.) น้ำหนัก 175 ปอนด์ (79 ก.ก.) ผมสีน้ำตาล ตาสีน้ำตาล (เฮเซล) แข็งแรง มีปริญญาตรี ด้านสวนสัตว์ และ การบิน บินมา กรุงเทพฯ บ่อย ชอบ เดินทาง เล่นสกี ตกปลา แคมปิ้ง เดินป่า ต้องการ แสวงหา คู่ชีวิต ที่มี ความ จริงใจ เป็นคนสวย รูปร่าง บาง น่ารัก ชอบเอาใจ มีการศึกษาดี พูด ภาษา อังกฤษได้ ไม่มีลูกติด อายุระหว่าง 24 - 32 ปี เพื่อ ร่วมชีวิต ที่มี ความสุข ด้วยความรัก ความเอาใจ สนุกกับ การกีฬา ใช้ชีวิต ท่องเที่ยวใน เทือกเขา ร๊อคกี้ ฝั่งตะวันตก ของอเมริกา กรุณาเขียน จดหมาย และส่งรูปถ่าย ปัจจุบัน ให้

Robert Kamela
P.O. Box 12637
Scottsdale, Arizona 85267 USA
Tel: 602-585-4810

Robert Kamela โรเบิร์ด คามีล่า

"Take off" for unlimited horizons with this tall, adventurous and fun-loving, American gentleman who is an International airline pilot, 45 years old and physically fit. Flys to Bangkok often. Enjoys travel, skiing, fishing, camping, hiking. Seeking a sincere lifemate who is slender, beautiful, loving, nurturing, educated, English speaking, without children, and is between 24 to 32 years old, to share a happy, loving, nature and sports oriented life in the Rocky Mountains of Western U.S.A. Please write and send a recent photo to:

Robert Kamela
P.O. Box 12637
Scottsdale, Arizona 85267 USA
Tel: 602-585-4810

ดูโฆษณาชายหนุ่ม , ฝรั่ง , หาเพื่อน , หาคู่ , หาแฟน , คู่รัก , คู่ชีวิต , คู่แต่งงาน สาวไทย , ดูโฆษณาสาว ไทย หาเพื่อน , คู่แต่งงาน ชาย หนุ่ม ชาวต่างชาติ ฝรั่ง

ดูโฆษณาชายหนุ่ม , ฝรั่ง , หาเพื่อน , หาคู่ , หาแฟน , คู่รัก , คู่ชีวิต , คู่แต่งงาน สาวไทย , ดูโฆษณาสาว ไทย หาเพื่อน , คู่แต่งงาน ชาย หนุ่ม ชาวต่างชาติ ฝรั่ง

Robert Kamela

"ลอยไปสู่ปลายฟ้าไปกับความสูงของเขา" เขาชอบ ผจญภัย ชอบ สนุกสนาน สุภาพบรุษ คนนี้ เป็น กัปตัน ขับเครื่องบิน นานาชาติ อายุ 45 ปี สูง 6 ฟุต (180 ซ.ม.) น้ำหนัก 175 ปอนด์ (79 ก.ก.) ผมสีน้ำตาล ตาสีน้ำตาล (เฮเซล) แข็งแรง มีปริญญาตรี ด้านสวนสัตว ์และ การบิน บินมา กรุงเทพฯ บ่อย ชอบ เดินทาง เล่นสกี ตกปลา แคมปิ้ง เดินป่า ต้องการ แสวงหา คู่ชีวิต ที่มี ความจริงใจ เป็นคนสวย รูปร่าง บาง น่ารัก ชอบเอาใจ มีการศึกษาดี พูด ภาษาอังกฤษ ได้ ไม่มี ลูกติด อายุระหว่าง 24 - 32 ปี เพื่อ ร่วมชีวิต ที่มี ความสุข ด้วยความรัก ความเอาใจ สนุกกับ การกีฬา ใช้ชีวิต ท่อง เที่ยว ในเทือกเขา ร๊อคกี้ ฝั่งตะวันตก ของ อเมริกา กรุณาเขียน จดหมายและส่งรูปถ่าย ปัจจุบันให้้

Robert Kamela
P.O. Box 12637
Scottsdale, Arizona 85267 USA
Tel: 602-585-4810

Robert Kamela โรเบิร์ด คามีล่า

"Take off" for unlimited horizons with this tall, adventurous and fun-loving, American gentleman who is an International airline pilot, 45 years old and physically fit. Flys to Bangkok often. Enjoys travel, skiing, fishing, camping, hiking. Seeking a sincere lifemate who is slender, beautiful, loving, nurturing, educated, English speaking, without children, and is between 24 to 32 years old, to share a happy, loving, nature and sports oriented life in the Rocky Mountains of Western U.S.A. Please write and send a photo to:

Robert Kamela
P.O. Box 12637
Scottsdale, Arizona 85267 USA
Tel: 602-585-4810

| asian women thailand - home | personal ads - thai women |

| asian women thailand - home |

| personal ads of thai women - view |

| Thai Women Apply for Personals Ad - Thai Version |

| Meet Asian girls seeking men for marriage |

| Thai American European Introductions Services - THAIS |

| Thai Women Personals - Thailand |

| Meet Asian girls seeking men for marriage |